شب دوم اربعین ۹۹

امامزاده قاضی الصابر

سه شنبه - 15 مهر 1399

فایل‌های صوتی

swipe به چپ و راست بکشید
music-icon لطائف قرآنی: فلسفه قرآنی زیارت حجت‌الاسلام هدایت
music-icon سخنرانی: نقش عالمان نفوذی در تغییر چهره اسلام حجت‌الاسلام کاشانی
music-icon نجوا: مگیر از زائرانت لحظه‌ای فیض زیارت را حاج میثم مطیعی
music-icon زمزمه: ما اربعین نرفته‌ها گناه داریم حاج میثم مطیعی
music-icon زمزمه: نگو که مهمون نمیخوای... حاج میثم مطیعی
music-icon زمینه: خبر داری که عاشقت خونه‌نشین شد؟ حاج میثم مطیعی
music-icon زمینه: ای آقا عمود چندمی؟ حاج میثم مطیعی
music-icon زمینه: جای ما خالی... حاج میثم مطیعی
music-icon روضه: من نیمه جان مسافر از ره رسیده‌ام حاج میثم مطیعی

نظرات شما