جلسه هفتگی

عید سعید غدیر

سه شنبه - 29 مرداد 1398

فایل‌های صوتی

swipe به چپ و راست بکشید
music-icon سخنرانی: سخنرانی حجت‌الاسلام زندیه
music-icon مدح: صد و ده بار امشب قل هو الله احد خواندم برادر امیرمحمد رئیسیان
music-icon مدح: امام المتقین، عین الیقین، حبل المتین، حیدر برادر امیرمحمد رئیسیان
music-icon سرود: گر قطره ی باران چکید ،من فضل حیدره برادر امیرمحمد رئیسیان
music-icon سرود: علی یارمه، کس و کارمه برادر امیرمحمد رئیسیان

نظرات شما